ÚvodZákladní informaceStandardní výluky

Standardní výluky


Každá pojistná smlouva v pojištění profesní odpovědnosti obsahuje určité výluky z pojistného krytí. Pokud v důsledku takto definovaných událostí či situací vznikne škoda, není pojistitel povinen ji nahradit. Výluky mohou být definovány jak ve všeobecných pojistných podmínkách, tak ve smluvních ujednáních konkrétní smlouvy. Smlouva a její ujednání má přednost, a lze zde tedy ujednat i odchylné podmínky.

Naši pojišťovací makléři s Vámi při návrhu pojistného programu Vaší firmy podrobně proberou jednotlivé výluky z pojistného plnění a seznámí Vás s možnostmi připojištění a zvláštních ujednání. Neváhejte se nás kdykoliv zeptat na nejasné či obtížně srozumitelné formulace v textech pojistných smluv či podmínek.