ÚvodZákladní informacePojištěné osoby

Pojištěné osoby

V pojistné smlouvě jsou zpravidla přesně uvedeny osoby (právní subjekty), na jejichž činnost se pojištění vztahuje. Pro správnou funkci pojištění je přitom nezbytné, aby všechny činnosti, na jejichž výkon se má pojištění vztahovat, byly provozovány řádně, tj. aby byly zapsány v obchodním rejstříku firmy nebo aby existovala příslušná oprávnění či živnostenské listy.

Do pojistné ochrany jsou většinou zahrnuti:

  • pojištěný (právní subjekt, na jehož činnost se pojištění vztahuje);
  • bývalí, současní nebo budoucí společníci pojištěného, členové představenstva, dozorčí rady, jednatelé, vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci pojištěného, a to po dobu, po kterou plní jménem pojištěného povinnosti plynoucí z jejich funkce ( POZOR ! - nezahrnuje rizika z výkonu funkce statutárních orgánů - viz www.predstavenstvo.cz);
  • osoby pracující na základě smluv s omezenou časovou platností, osoby samostatně výdělečně činné a subdodavatelé dodávající pracovní úkony pod vedením a dohledem pojištěného.