ÚvodZákladní informace

Základní informace

Pojem "profesní odpovědnost" (PO) byl odvozen z anglické terminologie, kde se pro tento druh pojistného produktu standardně používá názvu "E&O" ( "Errors and Omissions" - tedy "Omyly a Opomenutí") nebo zkratky "PI" ( "Professional Indemnity" - tedy "Profesní pojištění").

Profesním pochybením mohou být způsobeny zejména škody finančního charakteru, způsobené chybným postupem zadavatele.

Ve skutečnosti je rozsah pojišťovaných profesí daleko širší a zahrnuje celou řadu oborů.

Všechny tyto obory se vyznačují tím, že firmy v nich podnikající zpravidla nepotřebují veliký kapitál ke své činnosti a zároveň pracují s rizikem vzniku značně vysoké odpovědnostní škody.

Dojde-li k jejich pochybení a nutnosti nahradit vzniklou škodu, není tedy většinou k dispozici možnost nahradit často velmi vysokou škodu z vlastního majetku firmy či jednotlivce.

Řada firem se nyní při mezinárodní expanzi stále více spoléhá na služby svých profesionálních poradců. Spolu s tím roste i význam zajištění náhrady škod v případě pochybení.

 Pojištění profesní odpovědnosti jako specializovaný pojistný produkt pro náhradu finančních ztrát se proto prosadilo jako prakticky jediná možnost, jak poskytnout klientům jistotu budoucího odškodnění a zároveň zabránit rozsáhlým ekonomickým ztrátám profesní firmy.