ÚvodPro koho je pojištění určeno?

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody způsobené třetí osobě v souvislosti s poskytováním odborných služeb (zejména škody finančního charakteru). Některé profese mají dokonce povinnost k uzavření tohoto druhu pojištění.

Povinně smluvní pojištění odpovědnosti
 • advokáta (85/1996 Sb.)
 • auditora (93/2009 Sb.)
 • povinně smluvní pojištění autorizované osoby (22/1997 Sb.) - Při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou.
 • autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (183/2006 Sb.) Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • autorizovaného inspektora (183/2006 Sb.)
 • členů sociálního družstva (90/2012 Sb.) - Zákon o obchodních společnostech a družstvech.
 • daňového poradce (523/1992 Sb.)
 • dražebníka (26/2000 Sb.)
 • energetického auditora (406/2000 Sb.)
 • exekutora (120/2001 Sb.)
 • hostující osoby při výkonu zdravotnického povolání (95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.)
 • insolvenčního správce (182/2006 Sb. a 312/2006 Sb.)
 • instituce elektronických peněz (370/2017 Sb.)
 • investičního zprostředkovatele  (256/2004 Sb)
 • koncesionáře a poskytovatele evropské služby elektronického mýtného (13/1997 Sb.)
 • lékaře, stomatologa a lékárníka (220/1991 Sb.)
 • likvidační správce (292/2013 Sb.)
 • malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry ( č. 256/2004 Sb, novela 96/2022 Sb)
 • notáře (358/1992 Sb.)
 • notifikované osoby (54/2015 Sb.) - Dle Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.
 • oceňovatele majetku (455/1991 Sb.)
 • oprávněné osoby (158/2000 Sb.) - Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři.
 • osoby pověřené výkonem soc. právní ochrany dětí (359/1999 Sb.)
 • oznámeného subjektu dle Zákona o pyrotechnických výrobcích oznámeného subjektu (206/2015 Sb.)
 • patentového zástupce (417/2004 Sb.)
 • platební instituce se službou nepřímého zadání platebního příkazu (370/2017 Sb.)
 • pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (159/1999 Sb.)
 • pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře ( 170/2018 Sb.)
 • poskytovatel specifických zdravotních služeb (373/2011 Sb.)
 • poskytovatele služeb péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.)
 • poskytovatele služeb podle zákona o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)
 • poskytovatele zdravotních služeb (372/2011 Sb.)
 • provozovatele drážní dopravy (266/1994 Sb.)
 • provozovatele námořního plavidla (61/2000 Sb.)
 • provozovatele skládky (185/2001 Sb.)
 • provozovatele vojenského letadla (219/1999 Sb.)
 • při výkonu práva myslivosti (449/2001 Sb.)
 • realitního zprostředkovatele (39/2020 Sb.)
 • rekvalifikačního zařízení (435/2004 Sb.)
 • samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru (§21 zákona č. 257/2016 Sb.)
 • seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností (248/2000 Sb.)
 • správce informací o platebním účtu (370/2017 Sb.)
 • správce zajištěného majetku (279/2003 Sb.)
 • veřejného zadavatele (232/2012 Sb.)
 • výrobce nebo provozovatele technické zkušebny, kterým byl povolen zkušební provoz a výrobce, dovozce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz (56/2001 Sb.)
 • vzniklé v důsledku závažné havárie (59/2006 Sb.)
 • z provozu jaderných zařízení (18/1997 Sb.)
 • z provozu letadla a poskytování letové prov. služby (49/1997 Sb.)
 • z provozu plavidla (z. č. 114/1995 Sb.; vyhl. č. 223/1995 Sb.)
 • z provozu vozidla (168/1999 Sb.)
 • zadavatele klinické zkoušky (268/2014 Sb.)
 • zařízení nebo střediska (109/2002 Sb.)
 • zkoušejícího a zadavatele klinického hodnocení léčivých přípravků (378/2007 Sb.)
 • znalce (254/2019 Sb.)
Volitelné pojištění profesní odpovědnosti
 • podnikové poradenství
 • poskytovatel IT služeb
 • poskytovatel účetních služeb
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů - Data protection officier (DPO)
 • pojištění agentur práce pro případ úpadku č. 435/2004 Sb , s účinností od 1. 7. 2023, je pojištění nepovinné

 

INSIA má se sjednáváním pojištění profesní odpovědnosti dlouholeté zkušenosti. Spolupracujeme s předními pojistiteli na trhu a nepřetržitě sledujeme vývoj tohoto pojistného produktu nejen u nás, ale i v zahraničí.

bublina zeptejte se na web